logo

03 760 41 40

directie@berkmoz.be

Berkenboom-Mozaïek

Kalkstraat 30 Sint-Niklaas

Like onze pagina!
Smartschool_app_icon_orange

Inschrijvingen

De inschrijvingen voor volgend schooljaar, 2021-2022, zullen volledig digitaal verlopen. Bij aanvang van inschrijving zal een link openbaar gemaakt worden, waarop u kan inschrijven. Op de pagina ‘Type 9‘ vindt u de meest recente info en ziet u een opdeling in inschrijvingen voor kleuter en lager. De inschrijvingsperiode voor kleuters start een week voor die van het lager. Op de […]
Read more
Translate »